Duurzaamheidsonderzoek 2-VWO leerlingen Technasium, Hellevoetsluis

03/07/2018

Presentatie

Afgelopen vrijdag is Alexander van der Pol van ZRi, samen met Lies van der Pol (wethouder Duurzaamheid, gemeente Westvoorne), Ellen Eijs (projectleider, gemeente Westvoorne) en Caroline van Hilten (communicatie, gemeente Westvoorne), aanwezig geweest bij de projectpresentaties van de leerlingen van de 2e klas VWO van het Technasium in Hellevoetsluis. De leerlingen hebben als onderzoeksproject een advies geschreven voor duurzaamheidsingrepen in het ontwerp voor het nieuwe multifunctioneel centrum in Rockanje. Deze duurzaamheidsvoorstellen hadden betrekking op zowel de bouw, het gebruik als de ontmanteling van het gebouw.

Alexander en Lies hebben naar aanleiding van de inspirerende presentaties van de leerlingen vragen gesteld en een gesprek gevoerd over hun visie met betrekking duurzaamheid. Hier kwam duidelijk uit naar voren dat de onderzoeksopdracht hun interesse in het thema duurzaamheid heeft geprikkeld en dat het hun bewustwording heeft gestimuleerd. Naar onze mening kan dan ook gesproken worden over een geslaagd project met veel positieve (duurzame) energie als resultaat!

---

Nadere toelichting van het project

Ter voorbereiding op dit project is voor de leerlingen door de gemeente een kick-off bijeenkomst georganiseerd op het gemeentehuis. Daarbij werd het project nader toegelicht, mede in relatie tot duurzaamheid, maar zijn ook mogelijke onderzoeksmethodieken uiteengezet, zoals mind-mapping. De leerlingen zijn vervolgens aan de slag gegaan met o.a. Breeam Medior, waarbij zij een duurzaamheidsinventarisatie hebben uitgevoerd in hun eigen schoolgebouw. Daarbij is geconstateerd dat de aspecten energie- en afvalbeheer nog de nodige aandacht verdienen. Denk daarbij aan de kachels uit wanneer de ramen openstaan en het scheiden van afval. Enkele weken later hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan de Woonwijzerwinkel in Rotterdam, waar ze uitleg hebben kregen over duurzaamheidsmaatregelen in de praktijk, gevolgd door een bezoek aan Concept House Village (een voorbeeldhuis waar deze duurzaamheidsmaatregelen zijn toegepast).

Vervolgens zijn de leerlingen gestart met hun opdracht waarbij ze zowel in woord als beeld een duurzaam advies hebben gegeven voor de verschillende fases in het huidige ontwerp van het multifunctionele centrum in Rockanje, waar onder andere een school, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, sportverenigingen en allerlei maatschappelijk activiteiten zullen worden gehuisvest. Daarbij is men ingegaan op één van de volgende thema’s: energie, gebouw en omgeving, water en afval. Uiteindelijk zijn de relatief jonge leerlingen gekomen tot een mooi resultaat, waarbij men alle stappen heeft doorlopen. Van analyse tot en met advies. Een knappe prestatie van deze leerlingen, hetgeen veel goeds beloofd voor de toekomst.