Eerste schooldag tijdelijke huisvesting Brede School Rockanje

23/08/2017

MFS Brede School - Rockanje (beeld Gemeente Westvoorne).jpg MFS Brede School - Rockanje (beeld ZRi) 1.jpg MFS Brede School - Rockanje (beeld ZRi) 2.jpg MFS Brede School - Rockanje (beeld ZRi) 3.jpg

De onthulling van het nieuwe samenwerkingslogo door: burgemeester Peter de Jong, projectwethouder Bert van der Meij, schooldirectrice Martine Breukel en de bestuurders van de beide schoolbesturen (Henk de Kock en Ingrid van Doesburg).

Op woensdag 23 augustus 2017 is het nieuwe schooljaar in de tijdelijke huisvesting van de Brede School aan de Dwarsweg in Rockanje feestelijk ingeluid. De leerlingen van basisscholen Remix en Baron de Vos van Steenwijk maken de komende twee schooljaren gebruik van de tijdelijke huisvesting, die ZRi de afgelopen periode in samenwerking met de gemeente Westvoorne en de gebruikers heeft gerealiseerd.

De twee oude schoolgebouwen aan het Kolpapad in Rockanje worden binnenkort gesloopt en het terrein wordt bouwrijp gemaakt. Op de plek van de sloop komt een multifunctioneel centrum (MFC) met daarin een brede school voor zo’n 340 leerlingen, een buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, de bibliotheek, diverse maatschappelijke organisaties en een dubbele gymzaal die te gebruiken is door de (sport)verenigingen en de school. In de nieuwbouw komen dertien basisschoollokalen verdeeld over twee verdiepingen. Om tijdelijk meer leerlingen te huisvesten, worden twee ruimtes geschikt gemaakt als onderwijslokaal. Deze ruimtes kunnen op een later moment ingezet worden voor een andere functie. Wanneer alles volgens planning verloopt, nemen de toekomstige gebruikers medio 2019 hun intrek in het nieuwe gebouw.

Het structuurontwerp van het nieuwe MFC is gemaakt door NOAHH architecten en kent een totale omvang van circa 3.575 m2 BVO. Dit ontwerp wordt nader uitgewerkt met een uitgebreid ontwerpteam met Klictet Advies als installatieadviseur, Bogaards constructiebureau als constructeur en ZRi als adviseur bouwfysica. ZRi heeft (in samenwerking met de gemeente Westvoorne) voor de tijdelijke huisvesting het projectmanagement, het programma van eisen en de aanbestedingsprocedure verzorgd. Voor de nieuwbouw verzorgt ZRi (eveneens in samenwerking met de gemeente) het projectmanagement en het technisch programma van eisen. Voor het opstellen van het ruimtelijk functioneel programma van eisen is samengewerkt met nul25.

Beelden: Gemeente Westvoorne en ZRi