Vanaf 1 januari 2018 hogere drempelwaarden voor Europese aanbestedingen

08/01/2018

Publicatieblad Wetgeving Europese Unie.jpg

Wanneer een opdracht van een overheidsorgaan boven een bepaalde drempelwaarde (ook wel: toepassingsdrempel) komt, moet deze Europees worden aanbesteed. De drempelwaarde verschilt per soort opdracht en per type opdrachtgever. De Europese Commissie stelt elke twee jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen vast.

Vorige maand zijn de waarden bekendgemaakt die gelden van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. In vergelijking met de vorige waarden zijn de drempelwaarden met zo’n 6% toegenomen. De nieuwe drempelwaarde voor werken is nu € 5.548.000 en de drempel-waarden voor diensten en leveringen zijn nu € 144.000 (voor de centrale overheid), € 221.000 (voor de decentrale overheid) en € 443.000 (voor speciale sectorbedrijven).

Drempelwaarden Europese aanbestedingen

Wilt u meer weten over ons aanbestedingsadvies? Neem dan contact op met Arnold Groeneveld: groeneveld@zri.nl.