Aanbesteden onderhoud (Groene Draeck niet) de moeite waard?!

03/06/2016

Premier Rutte heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat het onderhoud van de Groene Draeck aan de markt uitbesteden weliswaar goedkoper is, maar dat het verschil niet opweegt tegen de kosten van een Europese aanbesteding. Los van aanbestedingsrechtelijke aspecten is het de vraag of de bewering van de premier klopt.

Op basis van onze ervaringen met het aanbesteden van opdrachten voor onderhoud aan gebouwen zijn wij geneigd die vraag ontkennend te beantwoorden. Recent nog hebben wij de aanbesteding van een grote opdracht voor het onderhoud van diverse installaties van een grote onderwijsinstelling aanbesteed. Dit bracht een flinke besparing met zich mee, enerzijds door de marktwerking en anderzijds doordat sprake was van een prestatiecontract, waarmee op een positieve manier gebruik wordt gemaakt van de kennis van de marktpartijen. De besparing was in ieder geval vele malen hoger dan de kosten van de Europese aanbestedingsprocedure.

Het aanbesteden van onderhoud kan dus zeker de moeite waard zijn. Wilt u meer weten over prestatiecontracten voor onderhoud en/of het aanbesteden van onderhoudscontracten, neem dan contact op met Koos Melse (melse@zri.nl of 06-28666323) of Arnold Groeneveld (groeneveld@zri.nl of 06-55852742).