De Travelaar, Sint-Michelsgestel

18/11/2012

Op het terrein van Koninklijke Kentalis in Sint-Michielsgestel wordt een school gerea-liseerd voor leerlingen met een zintuiglijke beperking, in veel gevallen in combinatie met een verstandelijke beperking. ZRi heeft bouwfysisch en akoestisch advies uitge-bracht om de huisvesting optimaal af te stemmen op deze specifieke doelgroep.