Brede School Snijdelwijk, Boskoop

18/11/2012

De brede school te Boskoop gaat als huisvesting dienen voor de Protestants Christelijke Ichtusschool, Jenaplanschool De Zevensprong, kinderdagopvang Kern en het Centrum Jeugd en Gezondheid (CJG). Deze verschillende gebruikersgroepen worden ondergebracht in de vier vleugels van het gebouw. De vleugels worden verbonden met een centraal gedeelte waarin de multifunctionele ruimten zijn ondergebracht.).