ZRi-groepsfoto

Van Zanten raadgevende ingenieurs, kortweg ZRi, is in 1991 opgericht als bouwtechnisch en bouwfysisch adviesbureau. In de loop der jaren zijn deze technische advieswerkzaamheden uitgebreid met onderwerpen zoals brandveiligheid, duurzaamheid en het opstellen van programma’s van eisen. Daarnaast hebben we ons al snel na de oprichting gericht op het bouwproces: projectmanagement, (nieuwe) bouworganisatiestrategieën en aanbesteden en contracteren; ook doen we regelmatig haalbaarheidsstudies voor opdrachtgevers. Deze activiteiten maken inmiddels ook deel uit van onze reguliere advieswerkzaamheden.

Bouwtechniek en bouwproces
Onze adviseurs hebben dus kennis van en ervaring met zowel techniek als het bouwproces. Deze disciplines - techniek en bouwproces - ondersteunen elkaar. Zo geven wij een technisch onderbouwde invulling aan bijvoorbeeld ons projectmanagement. Omgekeerd stemmen wij ons technisch advies eenvoudig af op de inrichting van een project. Daarnaast zorgt onze expertise in techniek en het bouwproces ervoor dat we vaak op verschillende manieren zijn betrokken binnen één project. Zo komt het voor dat we in een project zowel projectmanagement als advies over duurzaamheid en energie leveren.

De projecten waaraan we werken, kunnen relatief klein en eenvoudig zijn, maar ook groot en complex. Door de jaren heen hebben we kennis versterkt met ruime ervaring. Als resultaat daarvan leveren wij deskundig advies in zowel Nederland als België tijdens iedere projectfase. Daarbij zorgen we met behulp van moderne middelen voor efficiënte communicatie. Deze adviezen betreffen meerdere vakgebieden.

ZRi 25 jaar
Op 1 juli 2016 bestond ZRi 25 jaar! Om dat te vieren hebben wij over allerlei interessante projecten, waaraan wij sinds onze oprichting hebben gewerkt, speciale jubileumpagina's aangemaakt. Deze kunt u vinden door op onderstaand logo te klikken.