1995 - Huis te Hoornkade

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: het appartementencomplex aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw hebben we een groot aantal na-isolatie projecten begeleid. Het verduurzamen van woongebouwen betrof in die tijd het voor zover mogelijk verbeteren van de isolatieschil, het vervangen van enkel glas door dubbel glas, het zoveel mogelijk opheffen van koudebruggen en het verbeteren van de luchtdichtheid van de gebouwschil. Veelal werden dan tevens maatregelen getroffen om de geluidwering van de gebouwschil te verbeteren, om zodoende de hinder door verkeerslawaai te beperken, en werden dan geluiddempende ventilatieroosters aangebracht.

Onze werkzaamheden bestonden uit het bepalen van de noodzakelijke voorzieningen, het aanvragen van subsidie, het begeleiden van de uitvoering en het verrichten van opleveringscontroles. Voor de thermische berekeningen werden onder andere stationaire en dynamische 2- en 3-dimensionale koudebrugberekeningen uitgevoerd. Opdrachtgevers waren voornamelijk woningbouwverenigingen.

Van energielabels, EPC’s, nul-op-de-meter woningen of BREEAM was op dat moment nog geen sprake.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: Gunhild Ang Photography.