1999 - Antoni van Leeuwenhoek

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam.

Vanaf 1998 is ZRi betrokken bij de bouw- en renovatieprojecten van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Onze opdracht startte toen als adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid voor de toenmalige nieuwbouw, gebouw A. In 1999 hebben wij voor het AVL de aanbesteding van de uitvoeringsopdracht uitgevoerd. Er was toen sprake van een overspannen bouwmarkt, hetgeen er toe leidde dat een aantal ziekenhuisprojecten bij de aanbesteding in problemen was gekomen. Door een aangepaste aanbestedingsstrategie is het gelukt om de nieuwbouw van het AVL binnen het budget (de directiebegroting) te contracteren.

Sindsdien is ZRi als technisch adviseur betrokken bij de projecten van het AVL, in de disciplines akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid, en als aanbestedings- en contractadviseur. In die laatste functie zorgen wij, in nauwe samenspraak met de bouwdirecteur en de projectorganisatie, voor het bepalen van de aanbestedingsstrategie, het uitvoeren van aanbestedingen, het contracteren van partijen alsmede het contractbeheer. In de laatste functie treden we met name op indien in de uitvoering van een contract er toch een verschil van mening tussen partijen is ontstaan.

Bij de voorbereiding van de nieuwbouw van het APTC, het Amsterdam Proton Therapy Center, heeft een projectmanager van ZRi het bouwbureau van het AVL versterkt.

Na een reeks van meer dan 10 projecten in de afgelopen 18 jaar, nieuwbouw en renovatie, is in 2016 het meest recente project dat is opgeleverd de gedeeltelijke renovatie van gebouw A (de nieuwbouw uit 1999) en de uitbreiding daarvan met een nieuw IC-gebied en nieuwe OK’s.

Momenteel wordt het AVL uitgebreid. Deze uitbreiding bestaat uit drie bouwdelen. In het eerste van drie bouwdelen worden fysiotherapeutische voorzieningen opgenomen, zodat het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) haar patiënten beter kan bijstaan bij hun revalidatie. In het tweede wordt de afdeling pathologie uitgebreid, zodat meer ruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld labruimte, analyse en moleculair genetisch onderzoek. Het laatste bouwdeel verlengt de huidige ontvangst- en horecahal, zodat deze hal ook in verbinding staat met de andere twee nieuwe bouwdelen.

Voor de nieuwbouw van deze drie gebouwdelen heeft ZRi het AVL op een aantal manieren ondersteund. ZRi heeft geadviseerd over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid en haar adviezen op deze gebieden volledig in een digitaal bouwinformatiemodel (BIM) opgenomen en uitgewerkt. Deze tekeningen hebben de basis gevormd van de aanbesteding van de opdrachten voor de voorbereiding en uitvoering van de realisatie (bouwkundig, werktuigbouwkundig en elektrotechnisch). ZRi heeft deze aanbesteding voor het AVL uitgevoerd.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: dJGA, ZRi.