2000 - Universiteit Utrecht Diergeneeskunde

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: de faculteit Dierengeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland waar dierenartsen worden opgeleid. Daarnaast voorziet de faculteit zowel in wetenschappelijk onderzoek als specialistische klinische zorg voor dieren. Tussen 2000 en 2010 heeft de Universiteit Utrecht de faculteit ingrijpend verbouwd. Veel delen van de faculteit zijn gerenoveerd, en een ander deel bestaat uit vervangende nieuwbouw.

ZRi heeft bij het hele project opgetreden als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Zo hebben wij bijvoorbeeld geadviseerd over thermische isolatie, spraakverstaanbaarheid en galmbeperking, daglichttoetreding en binnenklimaat. Een belangrijk onderdeel van het advies betrof het opstellen van een integraal technisch Programma van Eisen voor het gehele complex. Vervolgens zijn op basis hiervan meerdere deelprogramma’s en ruimteboeken ontwikkeld voor de verschillende afdelingen. Hierbij is uiteraard intensief samengewerkt met de medische staf van de Faculteit.

Wegens het grote aantal te renoveren bouwdelen uit verschillende bouwperiodes zijn in nauwe samenwerking met de Universiteit en de architecten meerdere oplossingen op maat bedacht en uitgewerkt voor, bijvoorbeeld, het renoveren van de gevels en de daken.

Ook de brandveiligheid verdiende bijzondere aandacht bij dit project. Niet alleen laten dieren zich in geval van brand moeilijk evacueren, ook vragen de functies van sommige ruimten brandcompartimenten die groter zijn dan het wettelijke uitgangspunt. Met dergelijke knelpunten is omgegaan met behulp van zogeheten gelijkwaardige oplossingen. Daarmee wordt het doel van een wet bereikt met oplossingen die afwijken van de wettelijke uitgangspunten. In dit geval is met behulp van sprinklers en rookvrije vluchtroutes aangetoond dat de situatie veilig is.

De nieuwbouw en renovatie van de faculteit vormen een complex project, waarbij rekening moest worden gehouden met mens, dier en uitgebreide wet- en regelgeving. Zowel mens als dier moet comfortabel en veilig kunnen verblijven en functioneren in de gebouwen. Als adviseur bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid heeft ZRi daaraan bijgedragen.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: AT Osborne, Hans van Leeuwen.