2002 - Deventer Ziekenhuis

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: het Deventer Ziekenhuis.

In 2002 was nog altijd sprake van een overspannen bouwwereld. Na een periode met weinig werk voor uitvoerende partijen, had zich aan het einde van de vorige eeuw een kentering van de markt voorgedaan en waren er meer projecten op de markt dan de afgeslankte bouwbedrijven konden realiseren. Een situatie die lijkt op de huidige tijd, waarin het na jaren van recessie vanaf 2015 weer drukker is geworden in de bouwwereld.

Traditionele besteksaanbestedingen kunnen in die omstandigheden leiden tot uitkomsten waarmee de realisatie van een project ernstig in gevaar kan komen. Immers, indien de inschrijfsommen aanzienlijk boven het beschikbare budget van de opdrachtgever liggen, dan zal die het werk niet kunnen gunnen. Maar, een heraanbesteding van hetzelfde werk mag niet. Dat betekent dat het ontwerp eerst wezenlijk gewijzigd moet worden, hetgeen voor het project en voor de planning grote gevolgen kan hebben.

Het is dan verstandiger om een andere aanbestedingsstrategie te volgen. In de loop der jaren hebben we daarvoor met succes uiteenlopende bouworganisatie strategieën ontworpen. Voor het Deventer ziekenhuis is indertijd gekozen voor een aanbesteding op basis van het Definitief Ontwerp. De gefaseerde opdracht voor de uitvoerende partijen betrof in eerste instantie het participeren in de uitwerking van het ontwerp in bestek en tekeningen. Hierna volgde de opdracht voor de realisatiefase, nadat het besteksontwerp voldeed aan de programmatische uitgangspunten en aan de financiële voorwaarden.

Dankzij een geslaagde aanbestedingsstrategie bleek het mogelijk om, ondanks een overspannen bouwwereld, het Deventer ziekenhuis te realiseren conform de programmatische uitgangspunten, binnen budget en binnen de beschikbare tijd.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: dJFA, Philip Driessen.