2006 - Vierhavensstrip

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: de Vierhavensstrip in Rotterdam.

Het project Vierhavensstrip te Rotterdam is een groot gebouwencomplex waarin omvangrijke winkels zijn ondergebracht. De winkels worden bevoorraad via een inpandige expeditiestraat met een lengte van 700m. Op de winkels en expeditiestraat is een parkeergarage gebouwd, met op het dak een groot park en een paviljoen. Het project, tegenwoordig Parkboulevard geheten, is een ontwikkeling van Dura Vermeer Vastgoed en is gebouwd door Dura Vermeer Bouw. De architect is Butzelaar CS Architecten.

Voor het project heeft ZRi het kwalitatieve (technische) programma van eisen geformuleerd. We hebben geadviseerd op het gebied van binnenklimaat en verwarming, akoestiek, bouwfysica, luchtkwaliteit en brandveiligheid.

Het waarborgen van de brandveiligheid was een bijzondere opgave. Daarbij was de inpandige expeditiestraat een uitdaging, evenals het winkelgebied waarin brandcompartimenteringen om functionele redenen nauwelijks mogelijk waren. Voor al deze gebieden hebben we passende maatregelen ontworpen.

Ook de parkeergarage vergde bijzondere aandacht. Het was voorgeschreven om ventilatielucht, uitlaatgassen en rook af te voeren aan de bovenzijde van het gebouw, maar dat was in dit geval, vanwege het park op het dak, niet mogelijk. We hebben een alternatieve oplossing ontworpen middels roosters in de gevels. Door middel van computermodelonderzoek hebben we aangetoond dat de luchtkwaliteit op straatniveau hierdoor niet significant verslechtert.

De winkelboulevard Bigshops Parkboulevard aan de Vierhavenstraat in Rotterdam is een uniek project met unieke opgaven voor onze technische disciplines.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: Buro Sant en Co.