2008 - Museon

 

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: het Museon in Den Haag.

Het Gemeentemuseum en het Museon zijn twee van de belangrijkste musea in Den Haag. Het gebouw van het Gemeentemuseum is ontworpen door de architect H.P. Berlage en huisvest een brede collectie van beeldende kunst. Het Gemeentemuseum is onder meer bekend vanwege de grote collectie Mondriaans. 

Het gebouw van het Museon is een uitbreiding van het gebouw van Berlage, gebouwd halverwege de jaren ’80 en ontworpen door de architect Wim Quist. Het Museon richt zich met haar educatieve en interactieve tentoonstellingen op de onderwerpen cultuur en wetenschap. Het gezamenlijke depot van het Gemeentemuseum en het Museon ligt onder de tentoonstellingszaal van het Museon, in de kelder van het gebouw. 

In het verleden is er diverse malen sprake geweest van wateroverlast in het depot. Vanwege de gevoelige en kostbare collectie in het depot was het nodig maatregelen te treffen. De gemeente Den Haag heeft naar aanleiding daarvan aan ZRi gevraagd een onderzoek te doen naar het voorkomen en beperken van waterschade van de in het depot opgeslagen stukken. Ons onderzoek bestaat uit een risicoanalyse van mogelijke bronnen van wateroverlast en maatregelen aan de bron, overdrachtsweg en/of ontvanger om deze risico’s te beperken. 

De set van maatregelen die uit het onderzoek naar voren is gekomen, is vervolgens onder onze begeleiding in het gebouw aangebracht. De getroffen maatregelen zijn onder meer het afsluiten van watervoerende leidingen op risicovolle plaatsen, het compartimenteren van zones waarin lekkages kunnen optreden, het waterdicht coaten van de beganegrondvloer en het plaatsen van waterdetectie.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: Museon.