2009 - Kessler Stichting

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: het gebouw van de Kessler Stichting in Den Haag.

De Kessler Stichting is een brede maatschappelijke opvangorganisatie en biedt professionele opvang, zorg en begeleiding aan sociaal kwetsbare burgers uit de regio Den Haag. Dit doen zij vanuit verschillende locaties, waaronder de De la Reyweg in Den Haag.

Sinds 1924 bood het gebouw aan de De la Reyweg in Den Haag onderdak aan daklozen. Na ruim 80 jaar dienst gedaan te hebben, was dit gebouw aan vervanging toe. De gemeente Den Haag moest in het kader van dit project het bestaande pand van de Kessler Stichting aan de De La Reyweg verwerven om vervolgens de nieuwbouw op dezelfde locatie te realiseren. De Kessler Stichting is na realisatie de huurder van het nieuwe pand geworden.

ZRi heeft de gemeente Den Haag in dit traject ondersteund op diverse vlakken. In de beginfase heeft ZRi advies geleverd over de bouworganisatiestrategie en projectmanagementondersteuning geleverd. De huisvesting voor de Kessler Stichting zou vier verschillende functiegroepen bevatten, namelijk verpleeghuiszorg (Zorg & Wonen), passantenopvang, doorstroombedden en beschermd wonen.

Met betrekking tot het Programma van Eisen hebben wij onder andere het technisch deel geschreven en de eisen ten aanzien van de zorgregelgeving (AWBZ en WTZi) in het PvE geïntegreerd. Vervolgens is het profiel samengesteld van de gewenste en bij de bijzondere “huisvesting voor daklozen” meest passende architect. Bij deze Europese aanbesteding hebben we de gemeente begeleid. Doel was om ook de karakteristieke eigenschappen van het oude gebouw op een eigentijdse wijze terug te brengen. Daarna hebben wij de aanbestedingen begeleid van de overige ontwerp- en adviesdisciplines.

Na afronding van het ontwerp hebben we de gemeente begeleid bij de aanbesteding van het werk. De bouwopdracht was opgedeeld in twee percelen: bouwkunde en installaties.

Op technisch vlak hebben wij per fase het ontwerp getoetst aan het Programma van Eisen. Daarnaast hebben wij in de ontwerp- en uitvoeringsfase advies uitgebracht ten aanzien van de brandveiligheid van het gebouw. In dat kader zijn de brandveiligheidsvoorzieningen afgestemd met de brandweer.

Na de uitvoering en oplevering is een prachtig gebouw in gebruik genomen voor de dak- en thuislozen in Den Haag.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: AA-Dak B.V..