2010 - Stadskantoor Leidschendam-Voorburg

 

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: het stadskantoor van de gemeente Leidschendam-Voorbug.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg was in het verleden gehuisvest op een vijftal locaties. In 2011 is een project gestart om de organisatie onder te brengen in twee gebouwen. Hiertoe zijn twee bestaande panden gerenoveerd, namelijk Raadhuisplein 1 en Koningin Wilhelminalaan 2. Het pand aan het Raadhuisplein 1 heeft een monumentale status. Het pand aan de Koningin Wilhelminalaan 2 is niet alleen gerenoveerd, maar ook uitgebreid. In 2015 is het project opgeleverd en in gebruik genomen. ZRi participeerde in dit project als adviseur bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en energie. 

Het realiseren van duurzame en energetisch verantwoorde huisvesting was een belangrijk speerpunt van de gemeente. Als duurzaamheidsadviseur heeft ZRi deze ambitie geconcretiseerd en in nauw overleg met de bij het project betrokken partijen er ook voor gezorgd dat deze ambitie is vertaald in werkelijkheid. 

De duurzaamheid van de twee panden is gemeten aan de BREEAM-NL standaard. Voor het pand aan het Raadhuisplein was de vereiste score Good, voor het pand aan de Koningin Wilhelminalaan Very Good.  ZRi heeft in het project de rol vervuld van BREEAM-NL expert. Hieronder vallen verschillende werkzaamheden. Als BREEAM-NL expert hebben wij het ontwerpteam geïnformeerd over de certificaatvereisten en benodigde bewijslast, waarna wij de ingediende stukken hebben gecontroleerd en waar nodig van verbeterpunten en optimalisaties hebben voorzien. Daarnaast hebben wij de voorbereiding van het assessment en de afstemming met de assessor en de DGBC verzorgd. 

Inmiddels is er voor beide panden een BREEAM-NL Very Good oplevercertificaat verkregen.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: OTH Architecten.