2011 - De Egelantier

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: brede school de Egelantier in De Zilk.

De oude huisvesting van Brede school De Egelantier volstond niet meer en is vervangen door een multifunctioneel gebouw. In dit gebouw zijn tevens een kinderopvang en een gymzaal ondergebracht.

Belangrijk voor de nieuwbouw was het terugbrengen van een ‘landmark’ binnen de schaal van De Zilk. Daarbij moest natuurlijk ook rekening worden gehouden met de omwonenden, de bouwvolumes in de omgeving, het openbaar gebruik van het schoolplein en de daarbij behorende sociale veiligheid.

Het gebouw heeft een kapconstructie, waarmee voor de school de gewenste opslagruimte is gecreëerd. Verder is het gebouw voorzien van een WKO-installatie die zorgt voor verwarming én koeling. Daardoor is een gasaansluiting niet nodig. Een zeer duurzaam gebouw dus!

ZRi heeft het integrale programma van eisen opgesteld en heeft de benodigde aanbestedingen verzorgd. De architectuuraanbesteding betrof bijvoorbeeld een competitie waarbij een structuurontwerp aangeleverd moest worden en dialoogsessies zijn gehouden. De architecten kregen daarvoor een vergoeding. Daarnaast hebben we geadviseerd over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid en hebben we de rol vervuld van projectmanager en directievoerder.

Eén van de bijzonderheden van dit project was dat er sprake was van twee opdrachtgevers. Enerzijds de Sophia Stichting voor de ontwikkeling van de school en kinderopvang en anderzijds de gemeente Noordwijkerhout voor de ontwikkeling van de gymzaal en het openbare (school)terrein. De gemeente kon hierdoor gebruik maken van een fiscale regeling, waardoor de btw gecompenseerd kon worden. Hierdoor kon binnen het vastgestelde budget meer kwaliteit geleverd worden aan de gebruikers van De Egelantier.

In nauwe samenwerking met de gebruikers is een mooi gebouw gecreëerd waarin rekening is gehouden met alle wensen en eisen van zowel leerlingen als docenten.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: Meijer bouw.