2015 - Feringa Building (voorheen Zernikeborg)

 

ZRi bestaat 25 jaar! Om dat te vieren presenteren wij de komende maanden allerlei interessante projecten waaraan wij de afgelopen 25 jaar hebben gewerkt. Vanaf 4 juli publiceren wij elke week een nieuw project, waarbij allerlei soorten gebouwen aan de orde komen die een uitgebalanceerd beeld geven van ons werk. Deze week: 'Feringa Building (voorheen Zernikeborg)', het nieuwe gebouw voor Beta-technisch onderwijs en onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Feringa Building is vernoemd naar Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Ben Feringa werkt thans in Nijenborgh 4, aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dat gebouw wordt vervangen door een nieuw onderwijsgebouw. Het nieuwe gebouw voor de disciplines natuur- en scheikunde zal ruim 60.000 m2 bvo omvatten en worden voorzien van een breed pallet aan functies, zoals onderwijsruimten, laboratoria en kantoorruimten. De RUG hecht veel waarde aan functionaliteit, flexibiliteit, innovatie en technologie. Deze aspecten zijn dan ook verweven in het ontwerp. Duurzaamheid is voor de RUG eveneens een belangrijk aspect, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de flexibiliteit. Het ontwerp is bijvoorbeeld gebaseerd op het niveau BREEAM Excellent voor de aspecten Energy, Health en Materials. 

Feringa Building zal gefaseerd gebouwd worden. De uitvoering van de eerste fase gaat in 2017 van start. Op dit moment vindt de aanbesteding van de integrale uitvoeringsopdracht plaats. ZRi adviseert de RUG daarbij. Reeds in een eerder stadium heeft ZRi de RUG geadviseerd bij de diverse aanbestedingen van advies- en ontwerpopdrachten. In 2013 zijn ontwerpende, adviserende en aansturende partijen voor respectievelijk de disciplines architectuur, installatieadvies, constructieadvies, bouwfysica, brandveiligheid en projectmanagement gecontracteerd. Als aanvulling op het ontwerpteam is in 2014 een laboratoriumadviseur gecontracteerd.

De bijbehorende pagina uit het speciale jubileumboek is hier te downloaden. Wilt u dit jubileumboek graag op papier ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Foto's: Joost van Rossenberg (Wax)
Architect: Ector Hoogstad Architecten