Bio-energiecentrale Meerhoven

Bio-energiecentrale MeerhovenDe bio-energiecentrale Meerhoven is een van de grootste bio-energiecentrales die in Eindhoven gerealiseerd is. De installatie heeft een thermisch vermogen van ca. 5,5 MW en een elektrisch vermogen van meer dan 1 MW. De centrale is aangesloten op een uitgebreid warmtenet. De doelstelling van de realisatie van deze bio-energiecentrale was het voorzien in de warmtebehoefte van tenminste 1500 nieuwbouwwoningen. Thans krijgen circa 3.500 woningen duurzame warmte (tapwater en ruimteverwarming) geleverd vanuit deze centrale. Met een groot buffervat kan warmte worden opgeslagen.

Om de duurzame opwekking te bewerkstelligen is een bio-energiecentrale ontwikkeld die op houtchips wordt gestookt. Deze houtchips zijn afkomstig van gemeentelijke plantsoenen, de milieustraten en de houtinzameling bij particulieren. Om deze duurzame warmte aan de huishoudens te kunnen leveren, is een geheel nieuw warmtenet aangelegd.

Het realiseren van deze bio-energiecentrale was een complex en kostbaar project. In 2008 is ZRi door de Gemeente Eindhoven betrokken bij dit project als projectmanager. Dit betekende voornamelijk de uitwerking van de haalbaarheidsstudie, het aanvragen van subsidies en vergunningen alsmede de uitwerking en integratie van diverse deelprojecten (bio-energiecentrale, houtopslag, warmtenet). Dit betrof zowel de ontwerpfase, de uitvoeringsfase als de inbedrijfstelling en exploitatie. Door de vele disciplines en betrokken partijen, de technische complexiteit en de veranderende omstandigheden was een nauwe samenwerking noodzakelijk met de gemeente Eindhoven en de overige projectteamleden. Het multidisciplinaire projectmanagement waarin wij de kennis van het (bouw)proces combineren met onze technisch inhoudelijke kennis heeft geleid tot een bijdrage van alle partijen op het gebied van een duurzame energievoorziening.

Afbeelding: Nevision