ZRi

AICS - Amsterdam

  • AICS Amsterdam/Amsterdam International Community School 1.jpg
  • AICS Amsterdam/Amsterdam International Community School 2.jpg
  • AICS Amsterdam/Amsterdam International Community School 3.jpg
  • AICS Amsterdam/Amsterdam International Community School 4.jpg

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam, PMB in samenwerking met Esprit Scholen

Architect

Mecanoo

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 17.000 m2 bvo

Periode

2017 - 2020

Medewerkers

De Amsterdam International Community School is een grote internationale school die onderwijs biedt aan kinderen in de leeftijdsgroep van 4 t/m 19 jaar. De te bouwen nieuwbouw van de internationale school heeft een totale omvang voor zo’n 1.400 leerlingen. De school is onderverdeeld in verschillende functies binnen het onderwijs, namelijk de primary school, de secondary school en de common facilities. De openbare ruimten bestaan onder andere uit een internationale bibliotheek, het world café, twee sportzalen en een sportveld op het dak. ZRi heeft voor dit project geadviseerd over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Eén van de ambities van de AICS is het behalen van de eisen uit het PvE Frisse Scholen, klasse B.

Ons advies baseerde zich voor een belangrijk deel op de sportzalen op het dak. Door een goed ontwerp van de zalen zal men in de ondergelegen lesruimten nagenoeg geen hinder ervaren van de stuiterende ballen en rennende kinderen. Met name ook de hoge en open ruimten waren een uitdaging wat betreft de akoestiek. Door middel van een combinatie van geluidabsorptie in het plafond, de wanden en gordijnen is er naar een optimaal concept gezocht om de galm te beperken en een goede verstaanbaarheid te creëren.

Eén van de doelstellingen van de opdrachtgever en gebruiker is een open gebouwstructuur. Voor de brandveiligheid is het met dit uitgangspunt lastig om het gebouw in verschillende brandcompartimenten in te delen. Mede dankzij de openheid rondom de assembly hall is ervoor gekozen om een sprinklerinstallatie in het gehele gebouw te realiseren. Wij hebben ons advies afgestemd op deze gelijkwaardige oplossing, zodat de AICS voldoet aan een gelijk te stellen, dan wel hoger, veiligheidsniveau dan het Bouwbesluit.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken