ZRi

Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam

  • Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam/Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam 1.jpg
  • Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam/Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam 2.jpg
  • Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam/Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam 3.jpg
  • Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam/Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam 4.jpg

De afgelopen jaren is het Antoni van Leeuwenhoek constant uitgebreid en gerenoveerd. ZRi ondersteunt het bouwbureau van het Antoni van Leeuwenhoek hierbij sinds 1998 op het gebied van zowel techniek als het bouwproces.

Techniek

Een goed gebouw ondersteunt en verbetert het functioneren van een ziekenhuis. Door de jaren heen heeft ZRi geadviseerd over bouwfysicaakoestiek, brandveiligheid en bouwoverlast-beperking. Ook heeft ZRi de technische programma’s van eisen opgesteld voor verschillende bouwdelen.

Concrete voorbeelden van onze adviezen bij dit project betreffen de monumentale gevels, waarvan de thermische isolatie aanzienlijk beter moest worden zonder het oorspronkelijke uiterlijk te veranderen; de renovatie en uitbreiding van het auditorium, dat door zijn ligging naast een drukke weg sterke geluidwering behoeft, maar onafdoende fundering heeft om extra zware, isolerende wanden te kunnen dragen; en vluchtroutes, die speciaal zijn ingericht om bij een brand ook patiënten die minder zelfredzaam zijn op tijd in veiligheid te brengen. Met ons advies zijn dergelijke ontwerpuitdagingen het hoofd geboden.

Bouwproces

Naast bouwfysisch advies heeft ZRi onder meer de aanbesteding van diverse opdrachten verzorgd, geadviseerd over bouworganisatiestrategieën, en het bouwbureau ondersteund met contract- en projectmanagement. Recentelijk uitgevoerde aanbestedingen betreffen het researchgebouw, het onderhoudscontract, het stafgebouw en bouwdeel A+.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken