ZRi

Charlemagne College Eijkhagen

  • Charlemagne college Eijkhagen/Charlemagne College Eijkhagen 1.jpg
  • Charlemagne college Eijkhagen/Charlemagne College Eijkhagen 1.jpg
  • Charlemagne college Eijkhagen/Charlemagne College Eijkhagen.jpg

Opdrachtgever

HEVO

Architect

BGD Architecten

Diensten

Bouwfysica-Bouwtechniek
Akoestiek, Bouwfysica, Brandveiligheid, Duurzaamheid

Gebouwfunctie

Projectsoort

Projectgrootte

circa 11.000 m2 bvo

Periode

2021 - heden

Medewerkers

Create your future! Het motto van het Charlemagne College te Eijkhagen: een school voor voortgezet onderwijs met afdelingen voor tweetalig vwo, havo, vmbo-tl. Onder dit motto wordt vervangende nieuwbouw gerealiseerd en werkt de school aan een toekomstbestendige huisvesting. Energieneutraal, duurzaam, groen en gezond!  

Bij de nieuwbouw wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid tot het aanbouwen of afbouwen van lokalen. Dit zorgt voor flexibel en multifunctioneel gebruik van het gebouw. Op het terrein wordt ook een sportvoorziening gerealiseerd van ten minste drie gymzalen.

Wij hebben veel ervaring met projecten in het onderwijs, met name het huisvesten van verschillende gebruikers in één gebouw in combinatie met een gymzaal. Op het gebied van bouwtechniek is met name de duurzaamheidsambitie van de school voor ons een belangrijk gegeven. De uitdaging zit in aspecten als geluid, daglicht, temperatuur en ventilatie. Door de sterke verbinding van diverse werkplekken met de lokalen is het bijvoorbeeld de uitdaging om passende maatregelen te treffen om het geluid te beheersen. Dit geldt ook voor de aula, als centraal hart. Door onze technische kennis kunnen wij deskundig advies geven over geluidisolatie en ruimteakoestiek. Hiermee komen wij tot oplossingen waarmee we een stimulerende leeromgeving van kunnen realiseren. Uniek aan dit gebouw is daarnaast dat de vluchttrappenhuizen niet aan de gevel worden gesitueerd, maar midden in het gebouw. Hierdoor gaat zo min mogelijk gevelvlak verloren aan verkeersruimte en komt dit ten goede aan de daglichttoetreding in de lokalen. Bij ons advies focussen we daarom extra over het verloop van de vluchtroutes om een veilig gebouw te realiseren.

Dit project is in goede samenwerking met Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL), HEVO, BDG Architecten, Klictet installatieadviesbureau en Palte B.V. | Bouwingenieurs en Adviesbureau.

Beeldmateriaal: BGD Architecten

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken