ZRi

Farmaceutisch centrum – Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam

  • Antoni van Leeuwenhoek - Amsterdam/Antoni van Leeuwenhoek.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 7.700 m2 bvo

Periode

2017 - 2019

Medewerkers

De ziekenhuisapotheek van het Antoni van Leeuwenhoek die gevestigd is in het Slotervaarziekenhuis is gedateerd en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Aangezien er binnen het Antoni van Leeuwenhoek geen geschikte ruimte is om een nieuwe apotheek te realiseren is er besloten om hiervoor een nieuw gebouw te realiseren. Dit farmaceutisch centrum zal naast de apotheek tevens het goederenontvangstcentrum (GOC), een nieuwe Main Equipement Room (MER) en enkele afdelingen van de Servicediensten huisvesten. Een project met een totale vloeroppervlakte van 7.700 m2, waarvan de oplevering eind 2019 wordt verwacht.

ZRi is vanaf het begin betrokken bij dit project. Binnen het ontwerpteam, bestaande uit Gortemaker Algra Feenstra, Royal HaskoningDHV, Swinn en ZRi, was ZRi verantwoordelijk voor de bouwfysica en akoestiek. Daarnaast heeft ZRi de aanbesteding van de uitvoeringsopdrachten alsmede de daaropvolgende verificatiefase met succes begeleid.

Tot aan de oplevering zal ZRi het Antoni van Leeuwenhoek adviseren bij de directievoering en het contractmanagement.

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken