De Oliphant - Amsterdam

Den Oliphant (impressie: CONIX_RDBM Architects) Den Oliphant (impressie: CONIX_RDBM Architects) Den Oliphant (impressie: CONIX_RDBM Architects)
  • Den Oliphant (impressie: CONIX_RDBM Architects)
  • Den Oliphant (impressie: CONIX_RDBM Architects)
  • Den Oliphant (impressie: CONIX_RDBM Architects)

OpdrachtgeverTRIUVA Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VakgebiedenHaalbaarheidsstudies

Type gebouwenKantoor

Omvangcirca 13.300 m2 BVO

Periode2014

MedewerkersAnika Haak, Martijn van Winkelen

Een hedendaags kantoor dient te voldoen aan een groot aantal eisen. Sommige eigenaren van bestaande, oudere kantoorgebouwen kiezen er daarom voor om hun vastgoed te revitaliseren. Het gebouw dient dan bijvoorbeeld flexibel en duurzaam gemaakt te worden, om zo aan te sluiten op huidige marktbehoeften. Een dergelijke renovatie of herinrichting is vaak een omvangrijk project. Wij onderzoeken de haalbaarheid van dergelijke projecten.

Ten behoeve van de herontwikkeling van De Oliphant, een Amsterdams kantoorgebouw, hebben wij bijvoorbeeld een BREEAM Quickscan uitgevoerd. Op basis van dat onderzoek hebben wij de haalbaarheid van verschillende duurzaamheidsmaatregelen uiteengezet. Middels een kosten- en batenanalyse hebben wij inzichtelijk gemaakt welke maatregelen raadzaam zijn om te nemen.

Dergelijke onderzoeken en inspecties hebben wij ook uitgevoerd met betrekking tot brandveiligheid, installaties, bouwfysica en akoestiek voor diverse andere kantoorgebouwen.