Industrieterrein Kverneland - Nieuw-Vennep

Industrieterrein Kverneland (impressie: KvdK Architecten) Industrieterrein Kverneland (impressie: KvdK Architecten) Industrieterrein Kverneland (impressie: KvdK Architecten)
  • Industrieterrein Kverneland (impressie: KvdK Architecten)
  • Industrieterrein Kverneland (impressie: KvdK Architecten)
  • Industrieterrein Kverneland (impressie: KvdK Architecten)

OpdrachtgeverKverneland Group Mechatronics BV

VakgebiedenHaalbaarheidsstudies
Programma's van eisen

Type gebouwenKantoor

Omvangcirca 6.000 m2 BVO

Periode2014 - 2015

MedewerkersMark Thijs, Hans van Zanten

De huisvesting van een industrieel pand komt tot stand middels een nauwkeurig proces dat zorgvuldig moet worden benaderd. De vaak omvangrijke complexen geven aanleiding tot uiteenlopende vraagstukken over onder meer logistiek, oriëntatie en bereikbaarheid: hoe zorgt de huisvesting ervoor dat de industrie daarin operationeel gezien optimaal functioneert?

Wij helpen om een weloverwogen beslissing te maken over de te realiseren huisvesting voor industriële panden. Bijvoorbeeld voor Kverneland, een producent van agrarische hardware en software. Kverneland kampt met de veroudering van delen van haar industriële complex. Daarnaast blijkt de tijdelijke huisvesting kwalitatief onafdoende. Wij adviseren daarom over de mogelijkheden van een herhuisvesting op het beschikbare kavel. Na een inventarisatie van de gewenste en benodigde eigenschappen van de huisvesting zetten wij de voor- en nadelen uiteen van de verschillende herhuisvestingsopties. Zo kan Kverneland een goed geïnformeerd besluit nemen over de huisvesting. Aansluitend stellen wij het technisch Programma van Eisen op.