Brede School Nassaupark - Lisse

Brede School Nassaupark, Lisse Foto: Jan van Rooyen Foto: Jan van Rooyen Brede School Nassaupark, Lisse
  • Brede School Nassaupark, Lisse
  • Foto: Jan van Rooyen
  • Foto: Jan van Rooyen
  • Brede School Nassaupark, Lisse

OpdrachtgeverStichting OBODB

VakgebiedenAanbesteden en contracteren
Programma's van eisen
Projectmanagement

Type gebouwenOnderwijs

Omvangcirca 4.100 m2 BVO nieuwbouw + circa 1.000 m2 BVO tijdelijke huisvesting

Periode2010 - 2012

MedewerkersJaco de Bruijn, Koos Melse, Alexander van der Pol

Voor dit project heeft ZRi een haalbaarheidsstudie gedaan en onderzocht welke locaties geschikt zijn. ZRi heeft het integrale programma van eisen opgesteld, de aanbestedingen verzorgd en het projectmanagement gevoerd. Daarbij heeft ZRi de uitvoering begeleid als directievoerder en hoofdopzichter. ZRi leidt en coördineert het proces, en participeert in gebruikersoverleggen en de stuur-, project- en ontwerpgroep. De plannen zijn afgestemd op het grotere ontwikkelingsplan van de gemeente. Verder heeft ZRi onder meer tijdelijke huisvestiging, vergunningsaanvragen en bestemmingsplanwijzigingen gecoördineerd.

Lees meer >