BSO Schelpkade - Den Haag

Impressie: Dick van Gameren architecten Impressie: Dick van Gameren architecten
  • Impressie: Dick van Gameren architecten
  • Impressie: Dick van Gameren architecten

OpdrachtgeverCentacon

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek
Brandveiligheid
Duurzaamheid en energie

Type gebouwenOnderwijs / Woning

Omvangcirca 800 m2 BVO

Periode2009 - 2012

MedewerkersMartijn van Winkelen

ZRi heeft opgetreden als bouwtechnisch adviseur bij de renovatie en uitbreiding van dit pand. Dit advies betrof bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en brandveiligheid. Zo hebben wij meegedacht over bijvoorbeeld thermisch comfort en daglichttoetreding, geluidisolatie en verstaanbaarheid, zonnecollectoren, en vluchtroutes, brand-compartimenteringen en brandmelding. Aansluitend hebben wij de bouwaanvraag begeleid.

Lees meer >