Feringa Building - Groningen

Impressie: Joost van Rossenberg / Wax. Architect: Ector Hoogstad Architecten Impressie: Joost van Rossenberg / Wax. Architect: Ector Hoogstad Architecten Impressie: Joost van Rossenberg / Wax. Architect: Ector Hoogstad Architecten Impressie: Joost van Rossenberg / Wax. Architect: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Joost van Rossenberg / Wax. Architect: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Joost van Rossenberg / Wax. Architect: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Joost van Rossenberg / Wax. Architect: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Joost van Rossenberg / Wax. Architect: Ector Hoogstad Architecten

OpdrachtgeverRijksuniversiteit Groningen

VakgebiedenAanbesteden en contracteren

Type gebouwenOnderwijs / Kantoor

Omvangcirca 50.000 m2 BVO

Periode2012 - 2014

MedewerkersArnold Groeneveld, Alexander van der Pol

De Rijksuniversiteit Groningen werkt aan het Feringa Building, de nieuwbouw voor de wetenschapsgebieden natuur- en scheikunde van de Faculteit Wiskunde en Natuur-wetenschappen. Het gebouw zal circa 50.000 m2 omvatten en de mogelijkheid kennen om in de toekomst tot 10% van het vloeroppervlak van diverse functies uit te breiden. Zo zijn er onderwijsruimten, laboratoria- en kantoorruimten. Ook worden hoogwaardige onderzoeks-instituten zoals Space Research Organization Netherlands (SRON) en Kapteyn, die nu nog elders zijn gehuisvest, in het gebouw ondergebracht.

Voor het project zijn verschillende kennisdisciplines nodig en dus ook meerdere adviserende, ontwerpende en aansturende partijen. Hiertoe heeft de Rijksuniversiteit Groningen opdrachten aanbesteed voor het projectmanagement, de architectuur, het installatieadvies, het constructieadvies alsmede het bouwfysisch- en brandveiligheidsadvies. ZRi heeft de Rijksuniversiteit Groningen daarbij begeleid en werkt thans aan de aanbestedingen van verschillende adviesopdrachten ten behoeve van de laboratoria: fysisch, chemisch en biochemisch advies.

Lees meer >