Herontwikkeling terrein Koninklijke Kentalis - Sint-Michielsgestel

Impressie: Ector Hoogstad Architecten Impressie: Ector Hoogstad Architecten Impressie: Ector Hoogstad Architecten Impressie: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Ector Hoogstad Architecten

OpdrachtgeverKEG Viataal Groep

VakgebiedenAanbesteden en contracteren
Bouwfysica en akoestiek
Brandveiligheid
Programma's van eisen

Type gebouwenOnderwijs / Zorg / Woning

Omvangcirca 30.000 m2 BVO

Periode2007 - 2012

MedewerkersJaco de Bruijn, Arnold Groeneveld, Hans van Zanten

In Sint-Michielsgestel ligt een omvangrijk terrein van Koninklijke Kentalis. De organisatie is gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen met communicatieve beperkingen en gehoorproblemen. Op het terrein bevinden zich voorzieningen om die kinderen onder meer huisvesting, zorg en onderwijs te bieden. 

In 2007 zijn de eerste plannen opgesteld voor een herontwikkeling van het terrein. In de plannen is het gebied opnieuw ingedeeld, waardoor onder meer de woon- en zorg-voorzieningen opnieuw zijn gebouwd. ZRi heeft de aanbesteding verzorgd van de opdrachten voor de architectuur, installatie- en constructieadvies, en de uitvoering. Het project was erop gericht zo goed mogelijke gebouwen voor de kinderen te realiseren. Tijdens de bouwwerkzaamheden hebben de kinderen op het terrein gewoond en onderwijs gekregen. Bouwoverlast moest daarom tot een minimum worden beperkt, zeker gezien de beperkingen van de kinderen. Wij hebben de benodigde procedures, voorwaarden en overeenkomsten opgesteld en afgestemd op de leerlingen. In een latere fase hebben wij bijgedragen aan het technisch programma van eisen en geadviseerd over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. 

Lees meer >