Hogeschool Zeeland - Middelburg

Hogeschool Zeeland - Middelburg (beeld: CONIX RDBM Architects) Hogeschool Zeeland - Middelburg (beeld: CONIX RDBM Architects) Hogeschool Zeeland - Middelburg (beeld: CONIX RDBM Architects)
  • Hogeschool Zeeland - Middelburg (beeld: CONIX RDBM Architects)
  • Hogeschool Zeeland - Middelburg (beeld: CONIX RDBM Architects)
  • Hogeschool Zeeland - Middelburg (beeld: CONIX RDBM Architects)

OpdrachtgeverHZ University of Applied Sciences

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek
Brandveiligheid

Type gebouwenOnderwijs / Kantoor

Omvangcirca 6.545 m2 BVO

Periode2015 - 2018

ProjectsoortRenovatie/verbouwing / herbestemming

MedewerkersKoos Melse, Jelmer Niesten

Het project betreft de transformatie van het voormalige kantoorgebouw van de Provincie Zeeland naar een onderwijsgebouw voor zo'n 1.200 studenten van de Hogeschool Zeeland - University of Applied Sciences. Het bestaande gebouw wordt uitgebreid met een auditorium van circa 210 m2. Het bestaande gebouw bestond uit meerdere afzonderlijke bouwdelen die in verschillende perioden zijn gebouwd. De uitdaging bestond uit het opnieuw tot één eenheid smeden van het gebouw, ook op het gebied van akoestiek en brandveiligheid en energiezuinigheid. In de nieuwe situatie voldoet het gebouw volledig aan nieuwbouweisen.

ZRi was verantwoordelijk voor de advisering met betrekking tot bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid.