IKC De Geluksvogel - Maastricht

Impressie: UArchitects Impressie: UArchitects Impressie: UArchitects Impressie: UArchitects
  • Impressie: UArchitects
  • Impressie: UArchitects
  • Impressie: UArchitects
  • Impressie: UArchitects

OpdrachtgeverMosaLira

VakgebiedenProjectmanagement
Aanbesteden en contracteren

Type gebouwenOnderwijs

Omvangcirca 2.100 m2 BVO

Periode2014 - 2016

MedewerkersJaco de Bruijn, Alexander van der Pol

In Maastricht realiseert MosaLira, het bestuur van ruim 20 scholen in en rondom Maastricht, een nieuw integraal kindcentrum. Dit centrum, 'De Geluksvogel' genaamd, bevat naast basisonderwijs ook kinderopvang en een gymzaal. Ter invulling van haar duurzaamheidsambitie en de doelstelling om haar leerlingen breed te ontwikkelen (met behulp van nieuwe middelen zoals iPads), wordt De Geluksvogel een duurzaam centrum. Uitgangspunt is daarnaast om veel contact met de (groene) omgeving te realiseren. 

ZRi ondersteunt MosaLira bij de realisatie van dit nieuwbouwproject. Zo verzorgt ZRi projectmanagement en directievoering. Wij begeleiden MosaLira bij de aanbesteding van de uitvoeringsopdracht en leveren advies bij het beheer en de exploitatie van het IKC.