IKC St. Joseph - Lisse

Impressie: Frencken Scholl Architecten Impressie: Frencken Scholl Architecten Impressie: Frencken Scholl Architecten
  • Impressie: Frencken Scholl Architecten
  • Impressie: Frencken Scholl Architecten
  • Impressie: Frencken Scholl Architecten

OpdrachtgeverSophia Stichting

VakgebiedenAanbesteden en contracteren
Projectmanagement
Programma's van eisen

Type gebouwenOnderwijs

Omvangcirca 2.700 m2 BVO

Periode2014 - 2016

MedewerkersJaco de Bruijn, Alexander van der Pol

Met de nieuwbouw van dit integrale kindcentrum in Lisse zorgt de Sophia Stichting voor bouwkundige invulling aan haar onderwijsvisie. Hierin zijn sport en cultuur centrale thema's en wordt een doorgaande leerlijn nagestreefd. IKC St. Joseph huisvest naast basisonderwijs ook kinderopvang, wat nauwe samenwerking tussen de twee vereenvoudigt en ondersteunt. De ontwerpopdracht omvat het omliggende openbare parkeerterrein en wordt uitgevoerd met behulp van een bouwinformatiemodel (BIM).

Voor het IKC heeft ZRi samen met de opdrachtgever en de gebruikers het ruimtelijk functioneel en technisch programma van eisen opgesteld. ZRi heeft de Sophia Stichting begeleid bij de aanbesteding van de ontwerpopdracht en verzorgt projectmanagement en directievoering.

Lees meer >