Inspectie onderwijsgebouw Koninklijke Kentalis - Sint-Michielsgestel

Inspectie oud onderwijsgebouw Koninklijke Kentalis, Zoetermeer Inspectie oud onderwijsgebouw Koninklijke Kentalis, Zoetermeer Inspectie oud onderwijsgebouw Koninklijke Kentalis, Zoetermeer Inspectie oud onderwijsgebouw Koninklijke Kentalis, Zoetermeer
  • Inspectie oud onderwijsgebouw Koninklijke Kentalis, Zoetermeer
  • Inspectie oud onderwijsgebouw Koninklijke Kentalis, Zoetermeer
  • Inspectie oud onderwijsgebouw Koninklijke Kentalis, Zoetermeer
  • Inspectie oud onderwijsgebouw Koninklijke Kentalis, Zoetermeer

OpdrachtgeverKoninklijke Kentalis

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek

Type gebouwenOnderwijs / Zorg / Woning

Omvangcirca 6.000 m2 BVO

Periode2007 - 2009

MedewerkersMark van der Bijll, Martijn van Winkelen

Bij de plannen voor een zorg-onderwijscentrum wist de beherende organisatie niet of het al bestaande gebouw op de locatie zou volstaan. ZRi is ingeschakeld om te onderzoeken wat beter was: nieuwbouw of renovatie. Op basis van de bevindingen heeft ZRi geadviseerd om voor nieuwbouw te kiezen.

De opdrachtgever, Koninklijke Kentalis, is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een auditieve, visuele of andere communicatieve beperking. In het toekomstige zorg-onderwijscentrum geeft Koninklijke Kentalis huisvesting, zorg en onderwijs aan voornamelijk jonge mensen met zulke beperkingen. Gezien de speciale behoeften van de doelgroep moet het gebouw voldoen aan meer eisen dan gebruikelijk is in de woon-, zorg- en onderwijssector.

Het centrum is niet op een nieuwe locatie gerealiseerd. In Zoetermeer had Koninklijke Kentalis al een onderwijsgebouw staan. Om te bepalen of dat gebouw nog geschikt was om goede zorg te leveren aan de cliënten, heeft Koninklijke Kentalis ZRi ingeschakeld. ZRi heeft diverse eigenschappen van het gebouw onderzocht en daarna advies uitgebracht. Uit het onderzoek is gebleken dat nieuwbouw de verstandigste optie is.

Het onderzoek is een voorbeeld van een quickscan. Bij zo’n scan brengen we de status van een gebouw nauwkeurig in kaart, om op basis daarvan strategische voorstellen te doen over de toekomst van het vastgoed.

Lees meer >