International School of Amsterdam - Amstelveen

Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten) Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten) Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten) Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)
  • Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)
  • Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)
  • Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)
  • Foto: Remco van Blokland (via Alberts en Van Huut Architecten)

OpdrachtgeverInternational School of Amsterdam

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek
Duurzaamheid en energie
Duurzame installaties

Type gebouwenOnderwijs

Omvangcirca 7.000 m2 BVO

Periode2013 - 2014

MedewerkersKoos Melse, Yvonne Wattez

De International School of Amsterdam biedt, anders dan gebruikelijke Nederlandse scholen, onderwijs aan kinderen van iedere leeftijd tot en met negentien jaar. Het schoolgebouw bevat zowel kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Verschillende delen van het gebouw zijn dus bestemd voor verschillende doelgroepen, wat bepalend is voor de functie van en gebruikerswensen voor verschillende gebouwdelen.

Bij de recente uitbreiding zijn onderwijsruimten, spreek- en kantoorruimten, bijeenkomstruimten (aula’s) en facilitaire ruimten bijgebouwd. ZRi heeft voor deze uitbreiding geadviseerd over bouwfysica en akoestiek, brandveiligheid, en installatietechniek. Duurzaamheid en energie kwamen hierbij ook aan de orde: de opdrachtgever heeft als ambitie BREEAM Excellent gehad. ZRi heeft haar adviezen afgestemd op onder meer deze ambitie en de veelvoud aan gebouwfuncties en gebruikerswensen. Aan het begin van de uitvoeringsfase heeft ZRi in samenwerking met de architect en constructeur de uitvoerende partijen begeleid bij de uitwerking tot een uitvoeringsgereed ontwerp.

Lees meer >