kOsh-campus - Herentals

kOsh-campus-Herentals-(CONIX-RDBM-Architects) 1.jpgkOsh-campus-Herentals-(CONIX-RDBM-Architects) 2.jpgkOsh-campus-Herentals-(CONIX-RDBM-Architects) 3.jpgkOsh-campus-Herentals-(CONIX-RDBM-Architects) 4.jpg

OpdrachtgeverScholen van Morgen

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek
Duurzaamheid en energie
Duurzame installaties

Type gebouwenOnderwijs

Omvangcirca 9.910 m2 BVO

Periode2012 - 2016

ProjectsoortNieuwbouw

MedewerkersWouter Streefkerk, Martijn van Winkelen

De eerstegraadscampus van kOsh (Katholiek Onderwijs Stad Herentals) van CONIX RDBM Architects telt twee bouwlagen en is bestemd voor duizend leerlingen. Het schoolgebouw is voorzien van een hoogwaardige thermische schil en heeft energiezuinige LED-verlichting, automatische zonwering en CO2-gestuurde ventilatie met warmteterugwinning. Daarbij is dit de eerste school in Vlaanderen met een installatie voor warmte- en koudeopslag in de bodem (WKO). Ook heeft het project een installatie voor hergebruik van regenwater.

ZRi heeft geadviseerd over bouwfysica, akoestiek, installatietechniek en duurzaamheid en energie. Wij maakten deel uit van het basisteam dat een voorlopig ontwerp opstelde, het vergunningstraject begeleidde en een prestatiebestek maakte. Na het contracteren van de uitvoerende en onderhoudende partijen had het basisteam een controlerende functie. Zo draagt ZRi bij aan duurzame, kwalitatief hoogwaardige scholen in Vlaanderen. De kOsh-campus mag in Nederlandse termen gekwalificeerd worden als een frisse school.

Het gebouw is gerealiseerd door een DBFM-strategie (Design, Build, Finance, Maintain). De aannemer heeft een prijsstelling gedaan op grond van een prestatiegericht ontwerp dat door het ontwerpteam is ontwikkeld. De aannemer heeft het ontwerp uitgewerkt en geoptimaliseerd tot een uitvoeringsgereed ontwerp, waarna hij tot realisatie is overgaan. Hierna is het de taak van de aannemer om het gebouw voor een periode van dertig jaar te onderhouden.

Lees verder:
- Onze projectpagina Sporthal Don Bosco - Groot-Bijgaarden
- Ons referentieblad Scholen van Morgen - Vlaanderen (pdf)
- Ons artikel Waarin Vlaamse onderwijshuisvesting verschilt van een Nederlands schoolgebouw (pdf)