Kindcentrum Adriaan van den Ende - Warnsveld

Impressie: Attika Architecten OBS-Adriaan-van-den-Ende-Warnsveld-1.jpg OBS-Adriaan-van-den-Ende-Warnsveld-2.jpg
  • Impressie: Attika Architecten
  • OBS-Adriaan-van-den-Ende-Warnsveld-1.jpg
  • OBS-Adriaan-van-den-Ende-Warnsveld-2.jpg

OpdrachtgeverStichting Archipel

VakgebiedenAanbesteden en contracteren
Programma's van eisen

Type gebouwenOnderwijs

Omvangcirca 1.500 m2 BVO

Periode2012 - 2014

MedewerkersArnold Groeneveld

In 2010 zijn de eerste plannen gemaakt voor de nieuwbouw van Kindcentrum Adriaan van den Ende. Het oude schoolgebouw voldeed niet meer aan de eisen en nieuwbouw bleek aantrekkelijker dan een lange reeks renovaties. Het nieuwe schoolgebouw wordt op de oude locatie gebouwd. De opdrachtgever - stichting Archipel - beheert ruim twintig openbare scholen, en wilde weten hoe het project op een efficiënte manier kon worden georganiseerd. Op ons advies heeft de opdrachtgever gekozen voor de 'Design & Build'-strategie.

Bij de 'Design & Build'-strategie wordt de aannemer reeds bij het ontwerp betrokken. Dat heeft onder meer als voordeel dat zijn uitvoeringskennis gebruikt kan worden om het ontwerp te optimaliseren. Daarnaast bespaart het tijd: omdat de aannemer al is gecontracteerd, valt er geen gat tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase. Natuurlijk moet de aannemer zichzelf bewijzen: pas als de ontwerpfase succesvol is afgerond, krijgt hij ook de opdracht om te bouwen.

In het verlengde van deze strategie hebben we het programma van eisen bijgewerkt en aangevuld met technische eisen. Ook hebben we geadviseerd over de aanbestedingsprocedures en de bijbehorende beoordelingscriteria.

Lees meer >