Onderhoud installaties Koninklijke Kentalis

Vestiging Koninklijke Kentalis in Sint-Michielsgestel.
  • Vestiging Koninklijke Kentalis in Sint-Michielsgestel.

OpdrachtgeverKoninklijke Kentalis

VakgebiedenProgramma's van eisen

Type gebouwenOnderwijs / Zorg / Woning

Omvangcirca 280 vastgoedobjecten

Periode2012 - 2014

MedewerkersMartijn van Winkelen

Koninklijke Kentalis is een organisatie die huisvesting, onderwijs en zorg aanbiedt aan mensen met een communicatieve en/of geestelijke beperking. Hiervoor gebruikt Koninklijke Kentalis circa 280 gebouwen, verspreid over heel Nederland. Installatietechnisch onderhoud van deze gebouwen werd voorheen georganiseerd per gebouw. Hierdoor had de organisatie te maken met een groot aantal opdrachtnemers, elk met zijn eigen werkwijze en overeenkomsten. Om de onderhoudswerkzaamheden overzichtelijker te maken, laat Koninklijke Kentalis het onderhoud verzorgen door een aanzienlijk kleiner aantal partijen.

Wij schrijven samen met Koninklijke Kentalis twee programma’s van eisen voor de onderhoudswerkzaamheden: één voor de elektrische installaties en één voor de werktuigkundige installaties. Deze eisen omschrijven wij hierbij in beginsel als activiteiten, maar dit kan eenvoudig worden omgezet in prestatie-eisen. Er wordt dan niet voorgeschreven watprecies moet worden gedaan, maar wat het resultaat van de werkzaamheden moet zijn. De eerste manier is traditioneel en bekend; de tweede manier garandeert kwaliteit. Beide manieren hebben daardoor hun voordelen die op deze manier worden benut. Naast het opstellen van de programma's van eisen adviseert ZRi Koninklijke Kentalis ook bij de aanbesteding van het onderhoudscontract.