Onderwijs- en Cultuurcomplex - Den Haag

Impressie: Jo Coenen Architects & Urbanists en Architectenbureau HH Impressie: Jo Coenen Architects & Urbanists en Architectenbureau HH Impressie: Jo Coenen Architects & Urbanists en Architectenbureau HH Impressie: Jo Coenen Architects & Urbanists en Architectenbureau HH
  • Impressie: Jo Coenen Architects & Urbanists en Architectenbureau HH
  • Impressie: Jo Coenen Architects & Urbanists en Architectenbureau HH
  • Impressie: Jo Coenen Architects & Urbanists en Architectenbureau HH
  • Impressie: Jo Coenen Architects & Urbanists en Architectenbureau HH

OpdrachtgeverGemeente Den Haag

VakgebiedenAanbesteden en contracteren
Projectmanagement

Type gebouwenOnderwijs / Publiek

Omvangcirca 45.000 m2 BVO

Periode2014 - heden

MedewerkersArnold Groeneveld, Hans van Zanten

Het gebouw waarin de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater zijn ondergebracht, voldoet niet meer aan hedendaagse eisen en wordt vervangen door een nieuw gebouw. Behalve als vervanging van de huidige theaters dient het nieuwe gebouw ook als nieuwe huisvesting van het Koninklijk Conservatorium. Het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) maakt deel uit van een grotere gebiedsontwikkeling in het Haagse Spuikwartier. In die ontwikkeling is ook ruimte voor commerciële voorzieningen zoals woon- en winkelruimte. Het ontwerp, de bouw en het onderhoud van het OCC zijn in één opdracht geïntegreerd: een DBM-opdracht.

ZRi verzorgde namens de gemeente Den Haag de aanbestedingsprocedure in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Aan die dialoog nemen drie vooraf geselecteerde consortia van ontwerpende en uitvoerende partijen deel. Tijdens deze dialoogfase gaan de inschrijvers in gesprek met de gemeente en de gebruikers, om in dialoog met elkaar tot een zo goed mogelijk ontwerp te komen binnen de gestelde randvoorwaarden. Daarnaast heeft ZRi het prestatiecontract voor het onderhoud gedurende 25 jaar opgesteld en ondersteunt ZRi de gemeente Den Haag op het gebied van het project- en contractmanagement.

Lees meer >