Seeligkazerne - Breda

Impressie: Ector Hoogstad Architecten Impressie: Ector Hoogstad Architecten Impressie: Ector Hoogstad Architecten Impressie: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Ector Hoogstad Architecten
  • Impressie: Ector Hoogstad Architecten

OpdrachtgeverScholengemeenschap De Rooi Pannen

VakgebiedenAanbesteden en contracteren
Programma's van eisen
Projectmanagement

Type gebouwenOnderwijs / Publiek

Omvangcirca 13.750 m2 BVO

Periode2014 - 2018

MedewerkersLizet Embrechts, Mark Thijs, Hans van Zanten

De Rooi Pannen is een Brabantse scholengemeenschap die (v)mbo-opleidingen aanbiedt. Wegens aanhoudende groei in de afdelingen Horeca en Toerisme is De Rooi Pannen op zoek gegaan naar een nieuwe, grotere locatie in Breda, waarin de twee afdelingen in nauwer contact komen te staan met elkaar en meer praktijkmogelijkheden krijgen. Zo worden er bijvoorbeeld extra restaurant- en overnachtingsmogelijkheden gerealiseerd. De gekozen locatie is de Seeligkazerne, een monumentaal pand in het centrum van Breda.

De herontwikkeling van de Seeligkazerne is als integrale ontwerpopdracht aanbesteed en omvatte dus alle ontwerpdisciplines. De inschrijvingen bevatten onder meer een plan van aanpak en een visie van de inpassing van de afdelingen in de kazerne. Ter bevordering van de kwaliteit van de inschrijvingen, zijn per inschrijver twee werksessies georganiseerd. Tijdens deze werksessies is de samenwerking tussen opdrachtgever en inschrijver bezien en hebben de inschrijvers voorstellen, schetsen en ideeën kunnen voorleggen aan De Rooi Pannen. 

Als aanbestedingsadviseur heeft ZRi samen met De Rooi Pannen de aanbestedingsprocedures verzorgd. Na afloop van de aanbesteding van de integrale ontwerpopdracht is ZRi betrokken gebleven als procesmanager. Daarnaast schrijft ZRi het Programma van Eisen voor de Seeligkazerne, in nauwe samenwerking met De Rooi Pannen en de winnende inschrijver.