Universiteit Utrecht, diverse PvE's - Utrecht

Foto: Hans van Leeuwen Foto: Hans van Leeuwen Foto: Hans van Leeuwen Foto: Hans van Leeuwen
  • Foto: Hans van Leeuwen
  • Foto: Hans van Leeuwen
  • Foto: Hans van Leeuwen
  • Foto: Hans van Leeuwen

OpdrachtgeverUniversiteit Utrecht, Directie Vastgoed en Campus

VakgebiedenProgramma's van eisen

Type gebouwenOnderwijs / Zorg

Omvang> 100.000 m2 BVO

Periode2000-2010

MedewerkersKoos Melse

Tussen 2000 en 2010 heeft de Universiteit Utrecht een groot aantal bouw- en renovatieprojecten gestart en afgerond. ZRi heeft voor deze projecten de verschillende programma’s van eisen opgesteld. Hiermee heeft ZRi de ruggengraat en de leidraad van de projecten gemaakt: in de programma’s van eisen staat uitgelegd waaraan ontwerpen precies moeten voldoen. Dit zijn eisen aan bijvoorbeeld daglichttoetreding, geluidsisolatie of duurzaamheid. En aan de technische manieren waarop aan deze eisen moet worden voldaan.

In nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht heeft ZRi deze eisen opgesteld. ZRi heeft een algemeen programma van eisen opgesteld en dat per deelproject gespecificeerd.

Lees meer >