Bio-energiecentrale De Tongelreep - Eindhoven

Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Eindhoven Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Eindhoven Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Eindhoven De bio-motor van De Tongelreep, Eindhoven
  • Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Eindhoven
  • Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Eindhoven
  • Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Eindhoven
  • De bio-motor van De Tongelreep, Eindhoven

OpdrachtgeverGemeente Eindhoven

VakgebiedenAanbesteden en contracteren
Duurzaamheid en energie
Haalbaarheidsstudies
Projectmanagement

Type gebouwenPubliek

Omvangcirca 300 m2 BVO

Periode2006 - 2009

MedewerkersJaco de Bruijn, Koos Melse,
Alexander van der Pol, Hans van Zanten

Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep wordt verwarmd door een bio-energiecentrale. Bij de totstandkoming van deze bio-energiecentrale heeft ZRi het projectmanagement gevoerd. Dit houdt in dat ZRi onder meer de haalbaarheidsstudie heeft uitgevoerd en de specificaties van het ontwerp heeft opgesteld. Andere onderdelen van het project-management betreffen de aanvraag van subsidies en vergunningen, het adviseren over de bouworganisatiestrategie, het uitvoeren van de aanbestedingen en het leveren van procesbegeleiding.

Lees meer >