Bio-energiecentrales - Eindhoven

Ir. Ottenbad, Eindhoven Bio-energiecentrale Meerhoven, Eindhoven Bio-energiecentrale Meerhoven, Eindhoven Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Eindhoven
  • Ir. Ottenbad, Eindhoven
  • Bio-energiecentrale Meerhoven, Eindhoven
  • Bio-energiecentrale Meerhoven, Eindhoven
  • Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, Eindhoven

OpdrachtgeverGemeente Eindhoven

VakgebiedenHaalbaarheidsstudies
Duurzaamheid en energie
Programma's van eisen
Projectmanagement

Type gebouwenPubliek

Omvangcirca 3.600 m2 BVO

Periode2006 - 2012

MedewerkersJaco de Bruijn, Koos Melse,
Alexander van der Pol, Hans van Zanten

In het kader van haar duurzaamheidbeleid heeft de gemeente Eindhoven bio-energieprojecten opgezet bij Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep, het Ir. Ottenbad en de VINEX-locatie Meerhoven. ZRi heeft samen met de gemeente Eindhoven het projectmanagement gevoerd over de realisatie van de drie projecten.

Voor de drie projecten omvatte het projectmanagement meerdere zaken, waaronder het begeleiden van de haalbaarheidsstudie, de projectdefinitie en het opstellen van de specificaties. Daarnaast heeft ZRi zorg gedragen voor de aanvraag van bouw- en milieuvergunningen en MEP-, SDE- en overige subsidies. Ook heeft ZRi de procedures uitgevoerd voor de Europese aanbesteding van de opdrachten en de contractering verzorgd. Ten slotte vielen contractbewaking en proces- en projectbegeleiding onder ZRi’s taken.

Zie voor meer informatie over elk van de projecten de pagina's over De Tongelreep, het ir. Ottenbad en Meerhoven.

Lees meer >