Gymworld - Zoetermeer

Gymworld-Zoetermeer-(beeld-LIAG-architecten-en-bouwadviseurs)1.jpgGymworld-Zoetermeer-(beeld-LIAG-architecten-en-bouwadviseurs)2.jpgGymworld-Zoetermeer-(beeld-LIAG-architecten-en-bouwadviseurs)3.jpg

OpdrachtgeverGemeente Zoetermeer

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek
Brandveiligheid
Duurzame installaties

Type gebouwenPubliek

OmvangGebouw circa 5.300 m2 BVO,
parkeren circa 3.000 m2 BVO

Periode2015 - 2019

ProjectsoortNieuwbouw

MedewerkersBas de Bont, Jelmer Niesten,
Martijn van Winkelen

Gymworld Zoetermeer is een accommodatie met onder andere een grote trampolinehal, een dubbele turnhal en een multifunctionele ruimte. Het gebouw heeft een zeer karakteristieke gebouwschil en is bestemd voor zo’n vierduizend sporters van gymnastiekverenigingen CGV en Pro Patria.

ZRi verricht advieswerkzaamheden op het gebied van bouwfysica, akoestiek, brandveiligheid en installatietechniek. Wij hebben een Voorlopig Ontwerp opgesteld dat is afgestemd op een Design & Build-opgave. Door prestatie-eisen vast te leggen worden de kwaliteitseisen toetsbaar en kwantitatief vastgelegd, daarbinnen heeft de aannemer ruimte om het ontwerp uit te werken. Een Design & Build-contract is een bouwstrategie, waarbij er op basis van een Voorlopig Ontwerp in één perceel wordt aanbesteed.