Leerlingenvervoer - regio Haaglanden

Leerlingenvervoer regio Haaglanden
  • Leerlingenvervoer regio Haaglanden

OpdrachtgeverGemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk

VakgebiedenAanbesteden en contracteren

Type gebouwenN.v.t.

OmvangN.v.t.

Periode2011 - 2012

MedewerkersArnold Groeneveld, Hans van Zanten

ZRi heeft voor de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag en Rijswijk de Europese aanbesteding van de opdracht voor aangepast leerlingenvervoer verzorgd. De opdracht betreft het vervoer tussen school en huis van leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Hoewel we ons doorgaans concentreren op de gebouwde omgeving, kan een dergelijke aanbesteding even goed door ZRi worden begeleid; belangrijk hierbij is onze uitvoerige kennis van en ervaring met Europees aanbesteden. ZRi heeft de aanbestedingsdocumenten opgesteld, de inschrijvingen behandeld en de beoordeling begeleid.

Lees meer >