Parktheater - Eindhoven

Bron: architecten|en|en Bron: architecten|en|en Bron: architecten|en|en Bron: architecten|en|en
  • Bron: architecten|en|en
  • Bron: architecten|en|en
  • Bron: architecten|en|en
  • Bron: architecten|en|en

OpdrachtgeverGemeente Eindhoven, Stadsschouwburg Eindhoven

VakgebiedenAanbesteden en contracteren

Type gebouwenPubliek

Omvangcirca 17.000 m2 BVO

Periode2003 - 2007

MedewerkersJaco de Bruijn, Hans van Zanten

Bij de renovatie en nieuwbouw van de Stadsschouwburg Eindhoven (daarna: Parktheater) heeft ZRi aanbestedingen verzorgd in vijf percelen: bouwkundige werken inclusief terreinvoorzieningen, werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties, transportinstallaties (liften) en toneelinstallaties. Uitvoerige werkzaamheden aan theaters vergen zorgvuldige planning en afstemming: artiesten en bezoekers moeten zo min mogelijk overlast van de werkzaamheden ondervinden. ZRi heeft dat en dergelijke projectspecifieke eisen vastgelegd in de aanbestedingsprocedures.

Lees meer >