Rechtbank Noord-Holland - Alkmaar

Rechtbank, Alkmaar Rechtbank, Alkmaar Rechtbank, Alkmaar Rechtbank, Alkmaar
  • Rechtbank, Alkmaar
  • Rechtbank, Alkmaar
  • Rechtbank, Alkmaar
  • Rechtbank, Alkmaar

OpdrachtgeverRijksgebouwendienst

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek
Brandveiligheid

Type gebouwenPubliek

Omvangcirca 3.000 m2 BVO

Periode2008 - 2011

MedewerkersMark van der Bijll, Pieter Schepman

Enkele jaren geleden heeft de herindeling van de Rechtbank Alkmaar plaats-gevonden. Via een aanbesteding heeft ZRi de opdracht gekregen om advies te geven over bouwfysica en akoestiek. In de loop van het project is de opdracht uitgebreid, zodat we ook hebben geadviseerd over brandveiligheid en overlastbeperking; immers moest de rechtbank kunnen blijven functioneren tijdens de bouwwerkzaamheden. 

Een voorbeeld van ons advies betreft geluidisolatie tussen wachtkamers en zittingszalen, ruimtes die naast elkaar liggen; met onze maatregelen is de privacy in zittingszalen gewaarborgd. Met een speciaal vloerontwerp hebben we ervoor gezorgd dat de geluidisolatie tussen cellen is geoptimaliseerd, ondanks de beperkte verdiepings-hoogte. Daarnaast hebben we een nieuw brandveiligheidsplan opgesteld voor de rechtbank, dat volledig is afgestemd op de nieuwe situatie na de herindeling van de rechtbank.

Lees meer >