ZRi

Spelhal de Wijert – Groningen

  • Spelhal de Wijert - Groningen/Spelhal de Wijert - Groningen.jpg

Projectsoort

Projectgrootte

circa 1.025 m2 bvo

Periode

2018 - heden

Medewerkers

Sporthal De Wijert, in de stadswijk De Wijert in Groningen, is al geruime tijd aan vervanging toe. ZRi heeft de Gemeente Groningen geadviseerd welke aanbestedingsstrategie te hanteren voor de aanbesteding van de sloop en nieuwbouw van Spelhal De Wijert. Deze spelhal zal bestaan uit 2 gymzalen die als één grote zaal kunnen worden gebruikt, met 2 bergingen, douche- en kleedruimten, docentenruimte en technische ruimten. Het heeft 1 herkenbare entree en een bezoekersruimte met zicht op de gymzalen.

De nieuwbouw is als Design & Build opdracht in de markt gezet. Dit betekent dat zowel het ontwerp als de realisatie van de nieuwbouw, inclusief het bouw- en woonrijp maken van het terrein, waaronder de sloop van de huidige opstallen, aan één opdrachtnemer wordt gegund. ZRI heeft in samenspraak met de Gemeente Groningen en Sport050 in het Programma van Eisen de functionele specificaties bepaald in combinatie met een schetsontwerp.

Onlangs heeft gunning plaatsgevonden aan Brands Bouw. Het ontwerp voor de Spelhal is een samenwerking van Van Manen en Zwart Architecten uit Drachten en De Unie Architecten te Groningen. De constructeur is Goudstikker-de Vries. Brands Bouw draagt vanaf het moment van gunning de verantwoordelijkheid voor het ontwerp tot en met de realisatie van de nieuwbouw.

ZRi heeft het Programma van Eisen opgesteld. Hierin is het kwaliteitsniveau van ruimtelijk, functionele, bouwfysische, bouwtechnische en installatietechnische aspecten van het gebouw vastgelegd. Tevens is er extra aandacht geweest voor de aardbevingsbestendigheid van de spelhal.

Vervolgens hebben wij de aanbesteding begeleid

 

GERELATEERDE PROJECTEN

Legenda

Zoeken