Fortis De Klok - Den Haag

Foto: Primabeeld Fortis De Klok, Den Haag Fortis De Klok, Den Haag Fortis De Klok, Den Haag
  • Foto: Primabeeld
  • Fortis De Klok, Den Haag
  • Fortis De Klok, Den Haag
  • Fortis De Klok, Den Haag

OpdrachtgeverASR Vastgoed

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek
Brandveiligheid

Type gebouwenWoning

Omvangcirca 7.300 m2 BVO

Periode2007 - 2011

MedewerkersMartijn van Winkelen

‘De Klok’ is een gebouw waarin circa tweehonderd studenten kunnen wonen. ZRi is betrokken geweest bij het ontwerp van het gebouw en heeft advies gegeven over bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. Hierbij hebben we onderwerpen behandeld als bijvoorbeeld daglichttoetreding, thermische isolatie, verkeerslawaai en brandmelding. Daarnaast heeft ZRi erop toegezien dat de nadere uitwerking van het ontwerp in orde is geweest; hierbij speelden onder meer wettelijke regelgevingen en kostentechnische afwegingen. Met ons advies is binnen de financiële kaders een kwalitatief goed gebouw gerealiseerd.

Lees meer >