Particuliere woning - Wassenaar

Particuliere woning, Wassenaar Particuliere woning, Wassenaar Particuliere woning, Wassenaar Particuliere woning, Wassenaar
  • Particuliere woning, Wassenaar
  • Particuliere woning, Wassenaar
  • Particuliere woning, Wassenaar
  • Particuliere woning, Wassenaar

OpdrachtgeverParticulier

VakgebiedenBouwfysica en akoestiek
Duurzaamheid en energie

Type gebouwenWoning

Omvangcirca 350 m2 BVO

Periode2009

MedewerkersBas de Bont

In 2009 heeft ZRi advies gegeven aan een particuliere opdrachtgever die zijn villa in Wassenaar wilde verbouwen en verduurzamen. De vrijstaande villa is in 1920 gebouwd, met daarnaast een koetshuis dat is omgevormd tot een verblijfsruimte. De twee gebouwen stonden echter los van elkaar en bij de verbouwing wenste de eigenaar de villa met het koetshuis te verbinden.

Als adviseur bouwfysica heeft ZRi aangegeven op welke manieren de energiezuinigheid van het gebouw kon worden verbeterd. Vervolgens heeft ZRi een raming gemaakt van de investeringskosten en de terugverdientijd. Met ZRi’s advies heeft de opdrachtgever zijn woning kunnen verduurzamen en als bonus ook nog eens zijn energierekening ingrijpend kunnen verlagen.

Lees meer >