Zuidelijk Stempel West - Gouda

Afbeelding: One Architecture Impressie: Venster Architekten Impressie: Venster Architekten
  • Afbeelding: One Architecture
  • Impressie: Venster Architekten
  • Impressie: Venster Architekten

OpdrachtgeverWoonpartners Midden-Holland

VakgebiedenProgramma's van eisen
Aanbesteden en contracteren

Type gebouwenWoning

Omvang42 eengezinswoningen en 87 appartementen

Periode2014 - 2015

MedewerkersArnold Groeneveld, Anika Haak

Het Zuidelijk Stempel West is een woningbouwlocatie in Gouda. Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland ontwikkelt op die locatie een woontoren en diverse laagbouw, bestaande uit huur- en koopwoningen. ZRi adviseert hierbij op meerdere fronten: bij de marktoriëntatie, bij de programma’s van eisen en bij het aanbesteden en contracteren.

Voorafgaand aan de Design & Build-aanbesteding voeren wij een marktoriëntatie uit om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden. Daarnaast stellen wij het technisch programma van eisen en de proceseisen op. Deze documenten bevatten de technische eisen waaraan ontwerp en realisatie dienen te voldoen en de procesmatige eisen die de opdrachtnemer dient te volgen tijdens het project. Het programma van eisen is prestatiegericht, waardoor er ruimte is voor eigen ideeën en oplossingen van de inschrijvers. Op deze manier wordt een optimaal ontwerp mogelijk gemaakt.

Lees meer >