Amphia Ziekenhuis - Breda

Impressie: Wiegerinck architectuur stedenbouw Impressie: Wiegerinck architectuur stedenbouw Impressie: Wiegerinck architectuur stedenbouw Impressie: Wiegerinck architectuur stedenbouw
  • Impressie: Wiegerinck architectuur stedenbouw
  • Impressie: Wiegerinck architectuur stedenbouw
  • Impressie: Wiegerinck architectuur stedenbouw
  • Impressie: Wiegerinck architectuur stedenbouw

OpdrachtgeverAmphia Ziekenhuis

VakgebiedenHaalbaarheidsstudies
Bouwfysica en akoestiek

Type gebouwenZorg

Omvangcirca 63.000 m2 BVO

Periode2010 - 2016

MedewerkersKoos Melse

Om drie ziekenhuisvestigingen samen te voegen, moest opdrachtgever Amphia weten welke bestaande locatie het meest geschikt was. ZRi heeft de gebouwen onderzocht en geadviseerd over de mogelijkheden en beperkingen van elk pand. Hierbij ging het om bouwfysica, brandveiligheid, duurzaamheid en geveltechniek.

Lees meer >